درباره ما
ABOUT US

((یونیک همراه))

مرکز خرید و فروش خطوط استثنایی و فوق رند0919

912    0919 دفتر پیشخوان دولت شریعتی قلهک / فلکه دوم صادقیه / قیطریه شعبه جنوب : شهر ری 

تغییر مالکیت  در امور مشترکین و ارسال به سراسر کشور

کلیه خطوط متعلق به این مجموعه بوده و خط امانی نداریم 👉

تماس 32 22 111 0912

تماس= 90 10000 0019

بامدیریت سید امیر یارندی

کلکسیون ما

91 10000 0919

10 22222 0919

500 50 50 0919

500 50 50 0935

20 20 220 0935